Natuurreis naar de Niedersächsische Elbtalaue Duitsland 19 – 25 juni 2022

Het dal van de Elbe ten oosten van Lüneburg is een vrij onbekend, maar bijzonder natuurgebied. Het lag in een uithoek van West-Duitsland en is daarom gespaard gebleven van  autosnelwegen, grootschalige nieuwbouw en moderne landbouw. Daardoor hebben hier veel bijzondere dieren overleefd en liggen er prachtige oude bossen, fraaie uiterwaarden langs de Elbe, enorme zandduinen en de ouderwetse akkerflora rondom Govelin. Tijdens deze reis kunnen we tijdens wandelingen en excursies genieten van bijzondere landschappen, zeldzame dieren en bijzondere planten.

Het gebied ligt vlakbij de bekende heidevelden van de Lüneburg Heide met hun Jeneverbessen, Korhoenders en Adders.  Met name rondom het dorp Wilsede is het oude heidelandschap nog intact.

Nabij Gartow bevindt zich het Elbholz, een hardhoutooibos waarin Zwarleven. BIJ Laasche liggen droge graslanden met diverse soorten anjers, den met Riet en Gele plomp waarboven libellen en IJsvogels jagen. Gartow met zijn jachtslot ligt aan het gelijknamige meer, hier leven Bevers en moerasvogels. De Hohbeck, een morene uit de IJstijd is begroeid met een bijzonder bos. Hier zijn bewoningssporen uit het begin van onze jaartelling te vinden. Het plaatsje Hitzacker is de geboorte plaats van Prins Claus. Hier vlakbij , in de Gohre, liggen rondom het gehucht Govelin uitgestrekte akkercomplexen met een rijke flora waarin niet alleen Korenbloemen, maar ook de prachtige Roggelelies groeien. Vogelsoorten als  Veldleeuwerik, Graaihals, Geelgors, Sperwergrasmus en als topper Ortolaan voelen zich hier thuis. De oeroude eiken van de Brezer Grund worden bewoond door Vliegende herten, maar in de buurt ervan leven ook allerlei soorten reptielen en zelfs Wolven worden hier waargenomen. Aan de overkant van de Elbe liggen de zandduinen van  Klein-Schmölen, de hoogste van Noord-Duitsland. Hierop groeien Zandblauwtje, Zandzegge en diverse soorten alliums. Mierenleeuwen, Kleine parelmoervlinders en de Hop zijn bijzondere bewoners van de duinen. Vlakbij ligt de fraaie vesting van  Dömitz. Bij Rüterberg wandelen we door een gebied dat tot 1989 omgeven was door het IJzeren Gordijn. De natuur hier heeft geprofiteerd van de rust. Zee- en Visarend, Otter, Blauwborst en Sprinkhaanzanger leven hier. Het gebied bestaat uit uitgestrekte graslanden, een oude arm van de Elbe en droge rivierduinen .

Dag 1: Heenreis, eerste wandeling in de omgeving

Dag 2: Excursie Ooibossen en uiterwaarden bij het Elbholz, Laasche

Dag 3: Wandeling Lilienpfad Govelin, Brezer Grund, Hitzacker

Dag 4: Wandeling Rüterberg, Rivierduinen Klein-Schmölen, Dömitz

Dag 5: Burg Lenzen, wandeling Rambower Moor

Dag 6: Gartow, wandeling Gartower See, Wandeling over de Hohbeck

Dag 7: Wandeling Lüneburger Heide, terugreis

Prijs:€ 650 p.p. basis van halfpension in een tweepersoonskamer

Meer informatie en aanmelden: Olaf op den Kamp tel.06-22188175,  e-mail: info@eifelnatur.de